pl.json 37 KB
Newer Older
Originate's avatar
Originate committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
{
  "g": {
    "age": "wiek",
    "amount": "Ilość",
    "and": "oraz",
    "are_you_sure": "Na pewno?",
    "ask": "Oferty sprzedaży (ASK)",
    "balance": "Saldo",
    "balances": "Salda",
    "bid": "Oferty kupna (BID) ",
    "blog": "Blog",
    "browse": "Przeglądaj",
    "buy": "Kup",
    "buy_or_sell": "Kup lub Sprzedaj",
    "by": "przez",
    "cancel": "Anuluj",
    "change_password": "Zmień hasło",
    "choose_language": "Wybierz język",
    "clear": "Wyczyść",
    "close": "Zamknij",
    "collapse_or_expand": "Zwiń/Rozwiń",
    "comments": "Komentarze",
    "confirm": "Potwierdź",
    "convert": "Konwersja",
    "date": "Data",
    "delete": "Usuń",
    "dismiss": "Odrzuć",
    "edit": "Edytuj",
    "email": "Email",
    "feed": "Strumień",
    "follow": "Obserwuj",
    "for": "za",
    "from": "od",
    "go_back": "Wstecz",
    "hide": "Ukryj",
    "in": "w",
    "in_reply_to": "w odpowiedzi do",
    "insufficient_balance": "Niewystarczające środki",
    "invalid_amount": "Niepoprawna ilość",
    "joined": "Dołączył",
    "loading": "Wczytywanie",
    "login": "Zaloguj",
    "logout": "Wyloguj",
    "memo": "Memo",
    "mute": "Blokuj",
46 47 48
    "my_blog": "mój blog",
    "my_comments": "moje komentarze",
    "my_replies": "odpowiada mi",
Originate's avatar
Originate committed
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248
    "new": "nowe",
    "newer": "Nowsze",
    "next": "Następny",
    "no": "Nie",
    "ok": "Ok",
    "older": "Starsze",
    "or": "lub",
    "order_placed": "Zlecenie przyjęte",
    "password": "Hasło",
    "payouts": "Płatności",
    "permissions": "Uprawnienia",
    "post": "Napisz",
    "post_as": "Napisz jako",
    "posts": "Posty",
    "powered_up_100": "Zwiększono moc 100%%",
    "preview": "Podgląd",
    "previous": "Poprzedni",
    "price": "Cena",
    "print": "Drukuj",
    "promote": "Promuj",
    "promoted": "promowane",
    "re": "ODP",
    "re_to": "ODP: %(topic)s",
    "recent_password": "Niedawne hasło",
    "receive": "Odbierz",
    "remove": "Usuń",
    "remove_vote": "Usuń głos",
    "replied_to": "odpowiedziano %(account)s",
    "replies": "Odpowiedzi",
    "reply": "Odpowiedz",
    "reply_count": {
      "zero": "brak odpowiedzi",
      "one": "1 odpowiedź",
      "other": "%(count)s odpowiedzi"
    },
    "reputation": "Reputacja",
    "reveal_comment": "Odsłoń komentarz",
    "request": "prośba",
    "required": "Wymagany",
    "rewards": "Nagrody",
    "save": "Zapisz",
    "saved": "Zapisane",
    "search": "Szukaj",
    "sell": "Sprzedaj",
    "settings": "Ustawienia",
    "share_this_post": "Udostępnij ten post",
    "show": "Pokaż",
    "sign_in": "Zaloguj się",
    "sign_up": "Zapisz się",
    "since": "od",
    "submit": "Zatwierdź",
    "power_up": "Zwiększ moc",
    "submit_a_story": "Napisz",
    "tag": "Tag",
    "to": "do",
    "topics": "Tematy",
    "transfer": "Prześlij",
    "trending_topics": "Popularne tematy",
    "type": "Typ",
    "unfollow": "Przestań obserwować",
    "unmute": "Odblokuj",
    "unknown": "Nieznany",
    "upvote": "Zagłosuj",
    "upvote_post": "Głosuj na wpis",
    "username": "Nazwa użytkownika",
    "version": "Wersja",
    "vote": "Głos",
    "votes": "głosy",
    "wallet": "Portfel",
    "warning": "ostrzeżenie",
    "yes": "Tak",
    "posting": "Publikacja",
    "owner": "Właściciela",
    "active": "Aktywny",
    "account_not_found": "Konto nie znalezione",
    "this_is_wrong_password": "To jest nieprawidłowe hasło",
    "do_you_need_to": "Czy potrzebujesz",
    "account_name": "Nazwa konta",
    "recover_your_account": "odzyskaj swoje konto",
    "reset_usernames_password": "Zresetuj hasło dla %(username)s",
    "this_will_update_usernames_authtype_key":
      "To dokona aktualizacji klucza %(authType)sdla %(username)s",
    "passwords_do_not_match": "Hasła się różnią",
    "you_need_private_password_or_key_not_a_public_key":
      "Potrzebujesz hasła głównego lub klucza prywatnego (nie klucza publicznego)",
    "the_rules_of_APP_NAME": {
      "one": "Pierwsza zasada %(APP_NAME)sbrzmi: Nie zgub swojego hasła.",
      "second": "Druga zasada %(APP_NAME)sbrzmi: Nie zgub swojego hasła.",
      "third":
        "Trzecia zasada %(APP_NAME)sbrzmi: Nie mamy możliwości odzyskania Twojego hasła.",
      "fourth":
        "Czwarta zasada: Jeśli potrafisz zapamiętać hasło to nie jest ono bezpieczne.",
      "fifth":
        "Piąta zasada: Używaj wyłącznie losowo generowanych haseł.",
      "sixth": "Szósta zasada: Nie ujawniaj nikomu swojego hasła.",
      "seventh":
        "Siódma zasada: Zawsze miej kopię zapasową swojego hasła."
    },
    "recover_password": "Odzyskaj konto",
    "current_password": "Obecne hasło",
    "generated_password": "Wygenerowane hasło",
    "backup_password_by_storing_it":
      "Zachowaj je zapisując w menadżerze haseł lub w pliku tekstowym",
    "enter_account_show_password":
      "Wpisz prawidłową nazwę konta by pokazać hasło",
    "click_to_generate_password": "Kliknij by wygenerować hasło",
    "re_enter_generate_password": "Podaj ponownie wygenerowane hasło",
    "understand_that_APP_NAME_cannot_recover_password":
      "Rozumiem, że %(APP_NAME)snie ma możliwości odzyskania utraconych haseł",
    "i_saved_password": "Zachowałem bezpiecznie moje wygenerowane hasło",
    "update_password": "Zaktualizuj hasło",
    "confirm_password": "Potwierdź hasło",
    "account_updated": "Konto zaktualizowane",
    "password_must_be_characters_or_more":
      "Hasło musi posiadać %(amount)slub więcej znaków",
    "need_password_or_key":
      "Potrzebujesz hasła głównego lub klucza prywatnego (nie klucza publicznego)",
    "login_to_see_memo": "zaloguj by zobaczyć memo",
    "new_password": "Nowe hasło",
    "incorrect_password": "Nieprawidłowe hasło",
    "username_does_not_exist": "Nazwa użytkownika nie istnieje",
    "account_name_should_start_with_a_letter":
      "Nazwa konta powinna zaczynać się od litery",
    "account_name_should_be_shorter": "Nazwa konta powinna być krótsza",
    "account_name_should_be_longer": "Nazwa konta powinna być dłuższa",
    "account_name_should_have_only_letters_digits_or_dashes":
      "Nazwa konta powinna zawierać wyłącznie litery, cyfry, kropki lub myślniki",
    "cannot_increase_reward_of_post_within_the_last_minute_before_payout":
      "Nie można zwiększyć nagrody za post w ostatnich chwilach przed wypłatą",
    "vote_currently_exists_user_must_be_indicate_a_to_reject_witness":
      "głos oddany, użytkownik musi wskazać powód odrzucenia delegata",
    "only_one_APP_NAME_account_allowed_per_ip_address_every_10_minutes":
      "Dozwolone jest tylko jedno konto Steem dla danego adresu IP w ciągu 10 minut",
    "write_your_story": "Napisz swoją historię",
    "remember_voting_and_posting_key":
      "Zapamiętaj klucze do głosowania i tworzenia wpisów",
    "auto_login_question_mark": "Automatyczne logowanie?",
    "hide_private_key": "Ukryj klucz prywatny",
    "show_private_key": "Pokaż klucz prywatny",
    "login_to_show": "Zaloguj się by wyświetlić",
    "not_valid_email": "Niepoprawny adres email",
    "thank_you_for_being_an_early_visitor_to_APP_NAME":
      "Dziękujemy za to, że jesteś jednym z pierwszych odwiedzających%(APP_NAME)s. Skontaktujemy się z tobą przy najbliższej okazji.",
    "author_rewards": "Wynagrodzenia autorskie",
    "curation_rewards": "Wynagrodzenia kuratorskie",
    "sorry_your_reddit_account_doesnt_have_enough_karma":
      "Twoje konto nie ma wystarczającej liczby punktów Reddit Karma, by zakwalifikować się na natychmiastową rejestrację. Podaj swój adres email by umieścić go na liście oczekujących ",
    "register_with_facebook": "Zarejestruj się z użyciem Facebooka",
    "or_click_the_button_below_to_register_with_facebook":
      "Lub kliknij przycisk poniżej by zarejestrować się z użyciem Facebooka",
    "server_returned_error": "serwer zwrócił błąd",
    "APP_NAME_support": "Wsparcie %(APP_NAME)s",
    "please_email_questions_to": "Proszę wysłać swoje zapytanie na maila",
    "next_7_strings_single_block": {
      "authors_get_paid_when_people_like_you_upvote_their_post":
        "Autorzy otrzymują wypłatę gdy ludzie tacy jak Ty głosują na ich wpisy",
      "if_you_enjoyed_what_you_read_earn_amount":
        "Jeśli podobało Ci się to o czym tu czytałeś, jeszcze dziś załóż tu konto i zacznij zarabiać DARMOWE TOKENY STEEM!",
      "free_steem": "DARMOWE TOKENY STEEM",
      "sign_up_earn_steem": "Zarejestruj się by zarabiać"
    },
    "next_3_strings_together": {
      "show_more": "Pokaż więcej",
      "show_less": "Pokaż mniej",
      "value_posts": "posty niskiej jakości"
    },
    "read_only_mode":
      "Z powodu prac na serwerze działamy w trybie tylko do odczytu.\nPrzepraszamy za niedogodności.",
    "tags_and_topics": "Kategorie",
    "show_more_topics": "Pokaż więcej kategorii",
    "basic": "Podstawowy",
    "advanced": "Zaawansowany",
    "views": {
      "zero": "Brak wyświetleń",
      "one": "%(count)s wyświetlenie",
      "other": "%(count)s wyświetleń"
    },
    "responses": {
      "zero": "Brak odpowiedzi",
      "one": "%(count)sodpowiedź",
      "other": "%(count)sodpowiedzi"
    }
  },
  "navigation": {
    "about": "O Steem",
    "explore": "Przeglądaj",
    "APP_NAME_whitepaper": "%(APP_NAME)s Whitepaper",
    "buy_LIQUID_TOKEN": "Kup %(LIQUID_TOKEN)s",
    "sell_LIQUID_TOKEN": "Sprzedaj %(LIQUID_TOKEN)s",
    "currency_market": "Wymiana tokenów",
    "stolen_account_recovery": "Odzyskiwanie skradzionych kont",
    "change_account_password": "Zmiana hasła dla konta",
    "witnesses": "Delegaci",
    "vote_for_witnesses": "Głosuj na delegatów",
    "privacy_policy": "Polityka prywatności",
    "terms_of_service": "Warunki korzystania z usługi",
    "sign_up": "Dołącz",
    "learn_more": "Dowiedz się więcej",
    "welcome": "Witaj",
    "faq": "FAQ",
249
    "chat": "Steem Chat",
Originate's avatar
Originate committed
250
    "app_center": "Steemit App Center",
251
    "business_center": "Businesses Accepting Steem",
Originate's avatar
Originate committed
252
    "api_docs": "Dokumentacja Steemit API",
Roger Jungemann's avatar
Roger Jungemann committed
253
    "whitepaper": "Steem Whitepaper"
Originate's avatar
Originate committed
254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271
  },
  "reply_editor": {
    "shorten_title": "Tytuł skrócony",
    "exceeds_maximum_length": "Przekracza maksymalną długość (%(maxKb)sKB)",
    "including_the_category": "(wliczając kategorię '%(rootCategory)s')",
    "use_limited_amount_of_tags":
      "Masz %(tagsLength)s tagów total%(includingCategory)s. Ogranicz liczbę tagów do 5 w swoim poście.",
    "are_you_sure_you_want_to_clear_this_form":
      "Czy jesteś pewien, że chcesz wyczyścić ten formularz?",
    "uploading": "Wysyłanie",
    "draft_saved": "Szkic zapisany.",
    "editor": "Edytor",
    "insert_images_by_dragging_dropping":
      "Wstaw obrazki przez przeciągnij i upuść.",
    "pasting_from_the_clipboard": "wklejanie ze schowka,",
    "selecting_them": "wybranie ich",
    "image_upload": "Wgraj obrazek",
    "power_up_100": "Zwiększ moc 100%%",
272
    "default_50_50": "50%% / 50%%",
Originate's avatar
Originate committed
273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298
    "decline_payout": "Odmowa wypłaty",
    "check_this_to_auto_upvote_your_post":
      "Zaznacz by automatycznie zagłosować na swój wpis",
    "markdown_styling_guide": "Przewodnik formatowania z użyciem Markdown",
    "or_by": "lub przez",
    "title": "Tytuł",
    "update_post": "Edytuj wpis",
    "markdown_not_supported": "Formatowanie Markdown nie jest tu wspierane"
  },
  "category_selector_jsx": {
    "tag_your_story":
      "Kategorie (do 5 kategorii), pierwsza kategoria określa główną.",
    "select_a_tag": "Wybierz kategorię",
    "maximum_tag_length_is_24_characters":
      "Maksymalna długość nazwy kategorii to 24 znaki",
    "use_limited_amount_of_categories":
      "Użyj proszę co najwyżej %(amount)s kategorii",
    "use_only_lowercase_letters": "Użyj wyłącznie małych liter",
    "use_one_dash": "Użyj tylko jednego myślnika",
    "use_spaces_to_separate_tags":
      "Użyj spacji do oddzielenia nazw kategorii",
    "use_only_allowed_characters":
      "Możesz użyć wyłącznie małych liter, cyfr i jednego znaku myślnika",
    "must_start_with_a_letter": "Musi zaczynać się od litery",
    "must_end_with_a_letter_or_number": "Musi kończyć się literą lub cyfrą"
  },
299 300 301 302 303 304 305
  "post_advanced_settings_jsx": {
    "payout_option_header": "Author rewards",
    "payout_option_description":
      "What type of tokens do you want as rewards from this post?",
    "current_default": "Default",
    "update_default_in_settings": "Update"
  },
Originate's avatar
Originate committed
306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383
  "postfull_jsx": {
    "this_post_is_not_available_due_to_a_copyright_claim":
      "Ten wpis jest niedostępny z powodu roszczeń do praw autorskich.",
    "share_on_facebook": "Podziel się na Facebooku",
    "share_on_twitter": "Podziel się na Twitterze",
    "share_on_linkedin": "Podziel się na Linkedin",
    "recent_password": "Ostatnie hasło",
    "in_week_convert_DEBT_TOKEN_to_LIQUID_TOKEN":
      "W ciągu 3,5 dni, konwertuj %(amount)s %(DEBT_TOKEN)s w %(LIQUID_TOKEN)s",
    "view_the_full_context": "Zobacz pełen kontekst.",
    "view_the_direct_parent": "Zobacz wpis nadrzędny",
    "you_are_viewing_a_single_comments_thread_from":
      "Przeglądasz wątek pojedynczego komentarza"
  },
  "market_jsx": {
    "action": "Akcja",
    "date_created": "Data utworzenia",
    "last_price": "Ostatnia cena",
    "24h_volume": "Wolumen 24h",
    "spread": "Spread",
    "total": "Razem",
    "available": "Dostępne",
    "lowest_ask": "Najniższa oferta sprzedaży (ASK)",
    "highest_bid": "Najwyższa oferta kupna (BID)",
    "buy_orders": "Oferty zakupu",
    "sell_orders": "Oferty sprzedaży",
    "trade_history": "Historia transakcji",
    "open_orders": "Otwarte oferty",
    "sell_amount_for_atleast":
      "Sprzedaj %(amount_to_sell)s za co najmniej %(min_to_receive)s (%(effectivePrice)s)",
    "buy_atleast_amount_for":
      "Kup przynajmniej %(min_to_receive)s za %(amount_to_sell)s (%(effectivePrice)s)",
    "price_warning_above":
      "Ta cena jest sporo wyższa od aktualnych cen rynkowych %(marketPrice)s, czy jesteś pewien(na)?",
    "price_warning_below":
      "Ta cena jest sporo niższa od aktualnych cen rynkowych %(marketPrice)s, czy jesteś pewien(na)?",
    "order_cancel_confirm": "Anulować ofertę %(order_id)s od %(user)s?",
    "order_cancelled": "Oferta %(order_id)s anulowana.",
    "higher": "Wyżej",
    "lower": "Niżej",
    "total_DEBT_TOKEN_SHORT_CURRENCY_SIGN":
      "Razem %(DEBT_TOKEN_SHORT)s (%(CURRENCY_SIGN)s)"
  },
  "recoveraccountstep1_jsx": {
    "begin_recovery": "Rozpocznij odzyskiwanie konta",
    "not_valid": "Wartość niepoprawna",
    "account_name_is_not_found": "Nazwa konta nie została znaleziona",
    "unable_to_recover_account_not_change_ownership_recently":
      "Nie jesteśmy w stanie odzyskać tego konta, bo w ostatnim czasie nie zmieniło ono właściciela.",
    "password_not_used_in_last_days":
      "To hasło nie zostało użyte na tym koncie w ciągu ostatnich 30 dni.",
    "request_already_submitted_contact_support":
      "Twoje zapytanie zostało już wysłane i już nad nim pracujemy. Proszę kontaktować się z %(SUPPORT_EMAIL)s w celu uzyskania informacji o statusie jego przetwarzania.",
    "recover_account_intro":
      "Od czasu do czasu, klucz właściciela może zostać zagrożony. Odzyskiwanie konta pozwala prawowitemu właścicielowi na odzyskanie konta w ciągu 30 dni, liczone od momentu zmiany klucza właściciela przez złodzieja. Odzyskiwanie konta można zrobić na %(APP_URL)s o ile właściciel konta uprzednio wyszczególnił '%(APP_NAME)s' jako powiernika konta i spełnił warunki użytkowania %(APP_NAME)s's.",
    "login_with_facebook_or_reddit_media_to_verify_identity":
      "Proszę zalogować się z użyciem konta na Facebooku lub Reddicie by zweryfikować swoją tożsamość.",
    "login_with_social_media_to_verify_identity":
      "Proszę zalogować się z użyciem konta na %(provider)s by zweryfikować swoją tożsamość.",
    "enter_email_toverify_identity":
      "Musimy zweryfikować Twoją tożsamość. Prosimy o podanie swojego adresu email by rozpocząć proces weryfikacji.",
    "continue_with_email": "Kontynuuj z adresem email",
    "thanks_for_submitting_request_for_account_recovery":
      "Dziękujemy za wysłanie zgłoszenia dotyczącego odzyskiwania konta używając wieloskładnikowej, opartej o blockchain autentykacji %(APP_NAME)s's. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe, jednakże, możliwe są opóźnienia z powodu dużej ilości zgłoszeń. Proszę być przygotowanym do potwierdzenia tożsamości.",
    "recovering_account": "Odzyskiwanie konta",
    "recover_account": "Odzyskaj konto",
    "checking_account_owner": "Sprawdzanie właściciela konta",
    "sending_recovery_request": "Wysyłanie zapytania o odzyskanie konta",
    "cant_confirm_account_ownership":
      "Nie możemy potwierdzić przynależności konta. Sprawdź swoje hasło.",
    "account_recovery_request_not_confirmed":
      "Zapytanie o odzyskanie konta nie uzyskało jeszcze potwierdzenia, prosimy wrócić później, dziękujemy za Twoją cierpliwość."
  },
  "user_profile": {
    "unknown_account": "Konto nieznane",
    "followers": "Obserwujący",
    "this_is_users_reputations_score_it_is_based_on_history_of_votes":
      "To są punkty reputacji użytkownika %(name)s.\n\nSystem punktów reputacji bazuje na historii otrzymanych przez użytkownika głosów i jest używany do ukrywania wpisów o niskiej jakości.",
Evan's avatar
Evan committed
384
    "show_all": "Show All"
Originate's avatar
Originate committed
385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443
  },
  "authorrewards_jsx": {
    "estimated_author_rewards_last_week":
      "Szacowane wynagrodzenie autorskie w ostatnim tygodniu",
    "author_rewards_history": "Historia wynagrodzeń autorskich"
  },
  "curationrewards_jsx": {
    "estimated_curation_rewards_last_week":
      "Szacowane wynagrodzenie kuratorskie w ostatnim tygodniu",
    "curation_rewards_history": "Historia wynagrodzeń kuratorskich"
  },
  "post_jsx": {
    "now_showing_comments_with_low_ratings":
      "Od teraz komentarze o niskich ocenach będą wyświetlane",
    "sort_order": "Kolejność sortowania",
    "comments_were_hidden_due_to_low_ratings":
      "Komentarze zostały ukryte z powodu otrzymania niskich ocen"
  },
  "voting_jsx": {
    "flagging_post_can_remove_rewards_the_flag_should_be_used_for_the_following":
      "Nadanie flagi może obniżać wynagrodzenia i spowodować mniejszą widoczność tej treści. Niektóre z powodów do oznaczania wpisów flagami",
    "disagreement_on_rewards": "Niezgoda co do wysokości wynagrodzenia",
    "fraud_or_plagiarism": "Oszustwo lub plagiat",
    "hate_speech_or_internet_trolling": "Mowa nienawiści lub trolowanie",
    "intentional_miss_categorized_content_or_spam":
      "Świadome złe przydzielenie kategorii do treści lub spam",
    "pending_payout": "Wypłata $%(value)s nastąpi",
    "payout_declined": "Odmowa przyjęcia wypłaty",
    "max_accepted_payout":
      "Maksymalna akceptowana wysokość wypłaty $%(value)s",
    "promotion_cost": "Koszty promocji $%(value)s",
    "past_payouts": "Wcześniejsze wypłaty $%(value)s",
    "past_payouts_author": "- Autor $%(value)s",
    "past_payouts_curators": "- Kuratorzy $%(value)s",
    "we_will_reset_curation_rewards_for_this_post":
      "wyzeruje twoje wynagrodzenie kuratorskie dla tego wpisu",
    "removing_your_vote": "Wycofanie twojego głosu",
    "changing_to_an_upvote": "Zmień na głos za",
    "changing_to_a_downvote": "Zmień na głos przeciw",
    "confirm_flag": "Potwierdź oznaczenie flagą",
    "and_more": "i %(count)s więcej",
    "votes_plural": {
      "one": "%(count)s głos",
      "other": "%(count)s głosów"
    }
  },
  "witnesses_jsx": {
    "witness_thread": "wątek delegata",
    "top_witnesses": "Głosowanie na delegatów",
    "you_have_votes_remaining": {
      "zero": "Nie masz już więcej głosów",
      "one": "Pozostał ci 1 głos",
      "other": "Pozostało ci %(count)s głosów"
    },
    "you_can_vote_for_maximum_of_witnesses":
      "Możesz głosować co najwyżej na 30 delegatów",
    "witness": "Delegat",
    "information": "Informacja",
    "if_you_want_to_vote_outside_of_top_enter_account_name":
444
      "Jeśli chcesz zagłosować na delegata spoza pierwszej 100, podaj nazwę konta na które chcesz oddać głos",
Originate's avatar
Originate committed
445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598
    "set_witness_proxy":
      "Możesz również wybrać pełnomocnika, który zagłosuje na delegatów za ciebie. Wybór pełnomocnika wyczyści twoje bieżące głosy.",
    "witness_set":
      "Wybrałeś pełnomocnika. Jeśli chcesz wrócić do ręcznego oddawania głosów, usuń pełnomocnika.",
    "witness_proxy_current": "Twoim pełnomocnikiem jest",
    "witness_proxy_set": "Ustaw pełnomocnika",
    "witness_proxy_clear": "Wyczyść pełnomocnika",
    "proxy_update_error": "Twój pełnomocnik nie został zaktualizowany"
  },
  "votesandcomments_jsx": {
    "no_responses_yet_click_to_respond":
      "Brak odpowiedzi. Kliknij by odpowiedzieć.",
    "response_count_tooltip": {
      "zero": "brak odpowiedzi. Kliknij by odpowiedzieć.",
      "one": "1 odpowiedź. Kliknij by odpowiedzieć.",
      "other": "%(count)s odpowiedzi. Kliknij by odpowiedzieć."
    },
    "vote_count": {
      "zero": "brak głosów",
      "one": "1 głos",
      "other": "%(count)s głosów"
    }
  },
  "userkeys_jsx": {
    "public": "Publiczny",
    "private": "Prywatny",
    "public_something_key": "Klucz publiczny %(key)s",
    "private_something_key": "Klucz prywatny %(key)s",
    "posting_key_is_required_it_should_be_different":
      "Klucz do publikowania jest używany do publikowania treści, komentarzy i głosowania. Powinien różnić się od klucza aktywności i klucza właściciela.",
    "the_active_key_is_used_to_make_transfers_and_place_orders":
      "Klucz aktywności używany jest do przesyłania tokenów i składania ofert na wewnętrznym rynku wymiany walut.",
    "the_owner_key_is_required_to_change_other_keys":
      "Klucz właściciela jest kluczem głównym do twojego konta i jest wymagany do zmiany pozostałych kluczy.",
    "the_private_key_or_password_should_be_kept_offline":
      "Klucz prywatny właściciela lub hasło właściciela powinny być bezpiecznie przechowywane offline.",
    "the_memo_key_is_used_to_create_and_read_memos":
      "Klucz memo jest używany do tworzenia i czytania memo"
  },
  "suggestpassword_jsx": {
    "APP_NAME_cannot_recover_passwords_keep_this_page_in_a_secure_location":
      "%(APP_NAME)s nie jest w stanie odzyskiwać haseł. Trzymaj tę kartkę w bezpiecznym miejscu, takim jak ognioodporny sejf lub skrytka bankowa.",
    "APP_NAME_password_backup": "%(APP_NAME)s Kopia zapasowa hasła",
    "APP_NAME_password_backup_required":
      "%(APP_NAME)s Kopia zapasowa hasła (wymagane)",
    "after_printing_write_down_your_user_name":
      "Po wydrukowaniu, zapisz swoją nazwę użytkownika"
  },
  "converttosteem_jsx": {
    "your_existing_DEBT_TOKEN_are_liquid_and_transferable":
      "Twoje %(DEBT_TOKEN)s są płynne i mogą być przetransferowane. Możesz to zrobić pod tym linkiem %(link)s lub przetransferować na zewnętrzną giełdę.",
    "this_is_a_price_feed_conversion":
      "Przeliczenie po kursie rynkowym. Okres 3,5 dnia jest niezbędny, aby zapobiec nadużyciom związanym z krótkoterminowymi zmianami średniej ceny rynkowej",
    "convert_to_LIQUID_TOKEN": "Przekonwertuj tokeny na %(LIQUID_TOKEN)s",
    "DEBT_TOKEN_will_be_unavailable":
      "Ta akcja zajmie 3,5 dnia od teraz i nie może być anulowana. Te tokeny %(DEBT_TOKEN)s natychmiast staną się niedostępne."
  },
  "tips_js": {
    "liquid_token":
      "Zbywalne tokeny które mogą być przesłane gdziekolwiek w dowolnym momencie.<br/> %(LIQUID_TOKEN)s mogą zostać również przekonwertowane na %(VESTING_TOKEN)s w procesie nazywanym zwiększenie mocy.",
    "influence_token":
      "Tokeny wpływu, które zwiększają Twój wpływ na podział wypłat za publikowanie treści, oraz pozwalają Ci zarabiać na głosowaniu na treści.",
    "estimated_value":
      "Szacowana wartość bazuje na średniej cenie tokenu %(LIQUID_TOKEN)s w dolarach amerykańskich.",
    "non_transferable":
      "Jednostki %(VESTING_TOKEN)s są niezbywalne i wymagają 3 miesięcy (w 13 ratach) do konwersji z powrotem na tokeny %(LIQUID_TOKEN)s.",
    "converted_VESTING_TOKEN_can_be_sent_to_yourself_but_can_not_transfer_again":
      "Przekonwertowane jednostki %(VESTING_TOKEN)s możesz wysłać sobie lub komuś innemu ale nie możesz ich wysłać ponownie bez konwersji z powrotem do tokenów %(LIQUID_TOKEN)s.",
    "part_of_your_steem_power_is_currently_delegated":
      "Część z Twoich jednostek wpływu STEEM POWER jest Ci oddelegowana. Delegowane jednostek to czasowe użyczenie dla zwiększenia wpływu lub by pomóc nowym użytkownikom platformy w korzystaniu ze Steemit. Kwota oddelegowanych jednostek może się zmieniać w czasie."
  },
  "promote_post_jsx": {
    "promote_post": "Promuj wpis",
    "spend_your_DEBT_TOKEN_to_advertise_this_post":
      "Wydaj swoje tokeny %(DEBT_TOKEN)s by zareklamować ten wpis w sekcji treści promowanych",
    "you_successfully_promoted_this_post":
      "Promowanie tego wpisu zakończyło się sukcesem",
    "this_post_was_hidden_due_to_low_ratings":
      "Ten wpis został ukryty z powodu niskich ocen"
  },
  "about_jsx": {
    "about_app": "O %(APP_NAME)s",
    "about_app_details":
      "%(APP_NAME)s jest platformą mediów społecznościowych gdzie wszyscy są opłacani za tworzenie i głosowanie na treści. Bazuje na solidnym systemie cyfrowych tokenów o nazwie Steem, który reprezentuje realną wartość żetonów cyfrowych, opierając się na płynności i wolnorynkowej wycenie.",
    "learn_more_at_app_url": "Dowiedz się więcej %(APP_URL)s",
    "resources": "Zasoby"
  },
  "markdownviewer_jsx": {
    "images_were_hidden_due_to_low_ratings":
      "Obrazki zostały ukryte z powodu niskich ocen."
  },
  "transferhistoryrow_jsx": {
    "to_savings": "na konto oszczędnościowe",
    "from_savings": "z konta oszczędnościowego",
    "cancel_transfer_from_savings":
      "Anuluj przelew z konta oszczędnościowego",
    "stop_power_down": "Zatrzymaj zmniejszanie mocy",
    "start_power_down_of": "Zacznij zmniejszanie mocy",
    "receive_interest_of": "Odbierz odsetki od"
  },
  "savingswithdrawhistory_jsx": {
    "cancel_this_withdraw_request": "Anulować zlecenie wypłaty?",
    "pending_savings_withdrawals": "WYPŁATY OSZCZĘDNOŚCI W TOKU",
    "withdraw": "Wypłać %(amount)s",
    "to": "do %(to)s",
    "from_to": "od %(from)s do %(to)s"
  },
  "explorepost_jsx": {
    "copied": "Skopiowano!",
    "copy": "KOPIUJ",
    "alternative_sources": "Alternatywne źródła"
  },
  "header_jsx": {
    "home": "początek",
    "change_account_password": "Zmiana hasła konta",
    "create_account": "Zakładanie konta",
    "stolen_account_recovery": "Odzyskiwanie skradzionego konta",
    "people_following": "Obserwowani ludzie",
    "people_followed_by": "Obserwowani ludzie przez",
    "curation_rewards_by": "Wynagrodzenia kuratorskie",
    "author_rewards_by": "Wynagrodzenia autorskie",
    "replies_to": "Odpowiedzi do",
    "comments_by": "Komentarze"
  },
  "loginform_jsx": {
    "you_need_a_private_password_or_key":
      "Potrzebujesz prywatnego hasła lub klucza (nie klucz publiczny)",
    "cryptography_test_failed": "Test kryptograficzny nieudany",
    "unable_to_log_you_in":
      "Nie będziemy mogli zalogować cię w tej przeglądarce.",
    "the_latest_versions_of": "Ostatnie wersje",
    "are_well_tested_and_known_to_work_with":
      "zostały przetestowane i współpracują z %(APP_URL)s.",
    "due_to_server_maintenance":
      "Z powodu prac na serwerach, aktualnie można tylko przeglądać treści. Przepraszamy za niedogodności.",
    "login_to_vote": "Zaloguj się, aby zagłosować",
    "login_to_post": "Zaloguj się, aby napisać",
    "login_to_comment": "Zaloguj się, aby skomentować",
    "posting": "Publikacja",
    "active_or_owner": "Aktywny lub właściciela",
    "this_password_is_bound_to_your_account_owner_key":
      "To hasło jest przypisane do klucza właściciela, i nie może być użyte do logowania na tej stronie.",
    "however_you_can_use_it_to": "Jednakże, możesz użyć go do ",
    "update_your_password": "aktualizacji swojego hasła",
    "to_obtain_a_more_secure_set_of_keys":
      "otrzymania bardziej bezpiecznego zestawu kluczy.",
    "this_password_is_bound_to_your_account_active_key":
      "To hasło jest przypisane do klucza aktywnego, i nie może być użyte do logowania na tej stronie.",
    "you_may_use_this_active_key_on_other_more":
      "Możesz używać klucza aktywnego na stronach takich jak Portfel czy Giełda.",
    "you_account_has_been_successfully_created":
      "Twoje konto zostało utworzone!",
    "you_account_has_been_successfully_recovered":
      "Twoje konto zostało odzyskane!",
599
    "password_update_success":
Originate's avatar
Originate committed
600 601 602 603 604 605 606 607 608 609
      "Hasło %(accountName)s zostało zaktualizowane",
    "password_info":
      "To hasło lub klucz prywatny zostało wprowadzone błędnie. Sprawdź poprawność zapisu. Wskazówka: Hasło lub klucz prywatny wygenerowany przez Steemit, nigdy nie będzie zawierał znaków: 0 (zero), O (duża litera o), I (duża litera i) i l (mała litera L).",
    "enter_your_username": "Podaj nazwę użytkownika",
    "password_or_wif": "Hasło lub WIF",
    "this_operation_requires_your_key_or_master_password":
      "Ta operacja wymaga twojego klucza %(authType)s klub hasła głównego.",
    "keep_me_logged_in": "Nie wylogowuj mnie",
    "sign_up_now_to_earn": "Zarejestruj się aby zarabiać ",
    "free_money": "DARMOWY STEEM!",
Evan Chou's avatar
Evan Chou committed
610 611
    "returning_users": "Powracający użytkownicy: ",
    "use_keychain": "Use keychain extension"
Originate's avatar
Originate committed
612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633
  },
  "chainvalidation_js": {
    "account_name_should": "Nazwa konta powinna ",
    "not_be_empty": "nie być pusta.",
    "be_longer": "być dłuższa.",
    "be_shorter": "być krótsza.",
    "each_account_segment_should": "Każda część nazwy powinna ",
    "start_with_a_letter": "zaczynać się literą.",
    "have_only_letters_digits_or_dashes":
      "posiadać tylko litery, cyfry lub myślniki.",
    "have_only_one_dash_in_a_row": "posiadać tylko jeden myślnik pod rząd.",
    "end_with_a_letter_or_digit": "kończyć się literą lub cyfrą.",
    "verified_exchange_no_memo": "Musisz dodać memo w swoim transferze."
  },
  "settings_jsx": {
    "invalid_url": "Nieprawidłowy URL",
    "name_is_too_long": "Nazwa jest za długa",
    "name_must_not_begin_with": "Nazwa nie może zaczynać się od @",
    "about_is_too_long": "O mnie jest za długie",
    "location_is_too_long": "Lokalizacja jest za długa",
    "website_url_is_too_long": "Strona www jest za długa",
    "public_profile_settings": "Ustawienia profilu publicznego",
634
    "preferences": "Prywatne ustawienia wyświetlania postów",
Originate's avatar
Originate committed
635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659
    "not_safe_for_work_nsfw_content": "Treści niestosowne w pracy (NSFW)",
    "always_hide": "Zawsze ukrywaj",
    "always_warn": "Zawsze ostrzegaj",
    "always_show": "Zawsze pokazuj",
    "muted_users": "Blokowani użytkownicy",
    "update": "Aktualizuj",
    "profile_image_url": "URL obrazka profilowego",
    "cover_image_url": "URL tła profilowego",
    "profile_name": "Wyświetlana nazwa",
    "profile_about": "Opis",
    "profile_location": "Lokalizacja",
    "profile_website": "Strona www"
  },
  "transfer_jsx": {
    "amount_is_in_form": "Podana kwota musi być w formacie 99999.999",
    "insufficient_funds": "Niewystarczające fundusze",
    "use_only_3_digits_of_precison": "Używaj tylko 3 cyfr po przecinku",
    "send_to_account": "Wyślij na konto",
    "asset": "Aktywa",
    "this_memo_is_private": "To memo jest prywatne",
    "this_memo_is_public": "To memo jest publiczne",
    "convert_to_VESTING_TOKEN": "Zamień na %(VESTING_TOKEN)s",
    "balance_subject_to_3_day_withdraw_waiting_period":
      "Saldo zależy od 3-dniowego okresu karencji wymaganego do wycofania środków,",
    "move_funds_to_another_account":
660
      "Przenieś fundusze na inne konto Steem.",
Originate's avatar
Originate committed
661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712
    "protect_funds_by_requiring_a_3_day_withdraw_waiting_period":
      "Chroni fundusze poprzez 3-dniowy okres karencji.",
    "withdraw_funds_after_the_required_3_day_waiting_period":
      "Wypłata funduszy po 3-dniowym okresie karencji.",
    "from": "Od",
    "to": "Do",
    "asset_currently_collecting":
      "%(asset)s aktualnie zbierający %(interest)s%% APR."
  },
  "userwallet_jsx": {
    "conversion_complete_tip": "Zakończy się",
    "in_conversion": "%(amount)s po zamianie",
    "transfer_to_savings": "Transfer do oszczędności",
    "power_up": "Zwiększ moc",
    "power_down": "Zmniejsz moc",
    "market": "Giełda",
    "convert_to_LIQUID_TOKEN": "Zamień na %(LIQUID_TOKEN)s",
    "withdraw_LIQUID_TOKEN": "Wypłać %(LIQUID_TOKEN)s",
    "withdraw_DEBT_TOKENS": "Wypłać %(DEBT_TOKENS)s",
    "tokens_worth_about_1_of_LIQUID_TICKER":
      "Tokeny warte około $1.00 z %(LIQUID_TICKER)s, aktualnie zbierają %(sbdInterest)s%% APR.",
    "savings": "OSZCZĘDNOŚCI",
    "estimated_account_value": "Szacowana wartość konta",
    "next_power_down_is_scheduled_to_happen":
      "Nastąpi następne zaplanowane zmniejszenie mocy",
    "transfers_are_temporary_disabled": "Transfery tymczasowo wyłączone.",
    "history": "HISTORIA",
    "redeem_rewards": "Odbierz nagrody (transfer do salda)",
    "buy_steem_or_steem_power": "Kup STEEM lub STEEM POWER"
  },
  "powerdown_jsx": {
    "power_down": "Zmniejsz moc",
    "amount": "Liczba",
    "already_power_down":
      "Aktualnie zmniejszasz moc %(AMOUNT)s %(LIQUID_TICKER)s (%(WITHDRAWN)s %(LIQUID_TICKER)s już wypłacono). Pamiętaj, że jeśli zmienisz ilość zmniejszanej mocy, to licznik dla następnej wypłaty zostanie wyzerowany.",
    "delegating":
      "Delegujesz %(AMOUNT)s %(LIQUID_TICKER)s. Kwota ta, jest zablokowana i nie jest dostępna do zmniejszenia mocy, dopóki delegacja się nie zakończy i upłynie pełen okres wypłacania nagród.",
    "per_week": "To około%(AMOUNT)s %(LIQUID_TICKER)s na tydzień.",
    "warning":
      "Pozostawiając mniej niż %(AMOUNT)s %(VESTING_TOKEN)s na koncie, nie jest zalecane i może sprawić że twoje konto nie będzie działać.",
    "error": "Nie można zmniejszyć mocy (BŁĄD: %(MESSAGE)s)"
  },
  "checkloginowner_jsx": {
    "your_password_permissions_were_reduced":
      "Twoje uprawnienia zostały zmniejszone",
    "if_you_did_not_make_this_change":
      "Jeżeli to nie ty wykonałeś tę zmianę",
    "ownership_changed_on": "Nastąpiła zmiana właściciela",
    "deadline_for_recovery_is": "Ostateczny czas na odzyskanie",
    "i_understand_dont_show_again": "Rozumiem, nie pokazuj mi tego ponownie"
  }
}